Home

IncPE: ‘Met netwerk naar maatwerk’! Op afstand dichtbij

IncPE is het studie-adviespunt voor ondernemers in onderwijs, zorg en welzijn.
IncPE adviseert organisaties, instellingen en individuele beroepsbeoefenaren over opleidingsbeleid en kwaliteitszorg van interactieve en ondernemende Permanente Educatie.

Met netwerk naar maatwerk

IncPE verbindt inhoud– en/of ervaringsdeskundigen uit onderwijs, zorg en welzijn bij het ontwerp van dynamische en interactieve opleidingsproducten.

IncPE is thuis in het reguliere en complementaire veld. Door dit brede netwerk is het vaak net wat makkelijker om te coachen en/of sparren bij opleidingsvraagstukken en/of kwaliteitsborging bij accreditatieprocessen.

IncPE kan een Permanente Educatie(PE) samenstellen dat voldoet aan de ideale match tussen werkgever en werknemer, zodat de PE past in de cultuur van de organisatie met haar eigen missie, visie en leervragen.