Missie en visie

Missie
IncPE is de vraagbaak en het aanspreekpunt voor de ondernemer in het nieuwe landschap van onderwijs, zorg en welzijn van deze tijd.

Visie
IncPE ontwerpt Permanente Educatie met de focus op leren vanuit de positieve psychologie (aandacht voor mogelijkheden en waardeontwikkeling, op betrokkenheid en verbinding).

IncPE ziet leren:
– Als een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en ontwikkeling van professionals.

IncPE vindt:
– Het belangrijk dat leren plaatsvindt in een relevante, uitdagende, authentieke omgeving. Een betekenisvolle en ervaringsrijke leeromgeving waarin opgedane kennis wordt toegepast in relevante en nieuwe situaties. In deze sfeer van samenwerkend leren vinden er als vanzelf voortdurend interventies plaats op het niveau van informeel leren.

IncPE gaat uit:
– Van kwaliteit en professionaliteit en beschouwt deze als doorlopende processen. Beoordeling daarvan zijn altijd momentopnames, cultuurbepaald en be├»nvloedt door maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden.

IncPE ontwerpt:
– Uitsluitend in en met een blended learningomgeving, passend bij deze digitale tijd en daarbij altijd oog houdend voor het persoonlijke contact met de deelnemer.

< terug