Netwerk

IncPE is de schakel tussen verschillende disciplines en domeinen. Zoals: onderwijs, jeugdhulpverlening, volwassen zorg, GGz, psychosociale zorg en welzijn, complementair en regulier, ervaringswerkers en professionals. Allen die in deze domeinen initiatieven ondernemen om zich kwalitatief te ontwikkelen zijn op hun plaats bij IncPE.

IncPE heeft zo in het verleden haar diensten verleend aan diverse opleidingsinstituten, belangenorganisaties en accreditatie-instituten in de complementaire zorg.

IncPE is partner van All You Can Learn (AYCL); het open leerplatform binnen zorg en welzijn. Samen met het beroepsonderwijs, zorg – en welzijnsinstellingen en designers ontwerpt IncPE diverse cursussen.

Op dit moment is IncPE actief betrokken bij een professionaliseringsproject voor begeleiders van maatschappelijke zorg in de gehandicaptenzorg. Ook bij een pilot in samenwerking met een ROC is IncPE actief betrokken bij een hybride onderwijsontwerp.

< terug