Klachtenprocedure

Onderstaande procedure kunt u volgen bij het indienen van een klacht

  • Meld de klacht aan via info@incpe.nl
  • Omschrijf in uw mail de klacht zo ruim mogelijk
  • IncPE verplicht zich binnen 5 werkdagen u te berichten over de stand van zaken (behoudens in vakantieperiodes)
  • Waar nodig wordt binnen 10 werkdagen de klacht geanalyseerd en afgehandeld. Is de procedure langer dan wordt u binnen 10 werkdagen hiervan op de hoogte gebracht
  • Waar nodig kunt u als klager uitgenodigd worden voor een gesprek en daar waar nodig zullen wij in redelijkheid een oplossing aandragen
  • De klachtencommissie bestaat uit 3 personen waarvan 1 onafhankelijk, dhr. J. Zwart.
  • Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd binnen IncPE
  • De uitspraak van de commissie is bindend

Zie ook artikel 7 van de Algemene Voorwaarden